Oy Lunawood Ltd in Facebook

LUNAWOOD®
LÄMPÖPUU

Puun lämpömodifioinnin tarkoitus on parantaa puun ominaisuuksia ja laajentaa näin sen käyttömahdollisuuksia. Lämpökäsittelyn ansioista luontaisesti heikon lahonkestävyyden ja mitta-muotopysyvyyden omaavat suomalaiset puulajit muuttuvat kestäviksi ja stabiileiksi tuotteiksi. 


Lämpöpuun valmistusprosessi

Jo muinaiset viikingit tiesivät, että pinnasta poltetut puiset seipäät kestävät linnoitusten suoja-aidoissa maakosketuksessa lahoamatta pidempään kuin käsittelemättömät seipäät.  Puun lämpömodifioinnin mahdollisuuksia alettiin tutkia jo 1930- ja -40 – luvuilla Euroopassa ja USA:ssa, mutta valmistusprosessia ei koskaan saatettu teolliseen mittakaavaan. Vuosikymmeniä myöhemmin VTT kiinnostui aiheesta ja lopulta ThermoWood® - prosessi patentoitiin ja tuotemerkki lanseerattiin Suomessa 1990-luvun loppupuolella. 

Lunawood®-lämpökäsittelyprosessissa käytetään ainoastaan lämpöä (190–212 ºC) ja vesihöyryä. Valmiit Lunawood®-tuotteet ovat täysin lisäaineettomia ja luonnonmukaisia.

ThermoWood®-prosessi kunnioittaa puun luontaisia ominaisuuksia. Patentoitu tuotantomenetelmä perustuu puun asteittaiseen lämpömodifiointiin, jossa puun kemialliset ja fyysiset ominaisuudet muuttuvat pysyvästi. ThermoWood® on rekisteröity tavaramerkki, jonka käyttöoikeus on ainoastaan Kansainvälisen Lämpöpuuyhdistyksen jäsenyrityksillä. Lunawood on yksi yhdistyksen perustajajäsenistä. ThermoWood® -tuotannon laatua valvoo riippumaton ulkopuolinen taho.


Ominaisuudet

PARANTUNUT LUONTAINEN LAHONKESTOpiktogammi1_140px.png

Hemiselluloosan (sokeriketjujen) hajoamisen myötä puuhun ei jää riittävästi ravintoaineita lahottajasienille (KOMO sertifikaatti).

LunaThermoD käsittelyluokan lämpöpuu kuuluu lahonkestoluokkaan 2 (kestävä) (EN 350-2). Lahonkestoluokkiin 1 ja 2 kuuluvat puutuotteet soveltuvat ulkokäyttöön ilman lisäkäsittelyä. 

Eri puulajien lahonkestävyysluokitus

1(korkein)2345(heikoin)
iroko iroko      
merbau merbau      
  jättiläistuija jättiläistuija   mänty/kuusi
  lunathermo-d lunathermo-s    
    siperian lehtikuusi    
  eurooppalainen
tammi
     
  painekyllästetty
ab-luokka
     
    kd mänty(scots pine) kd mänty(scots pine)  
    douglaskuusi    

PARANTUNUT MITTA- JA MUOTOPYSYVYYSpiktogammi4_140px.png

Puun kosteus lämpökäsittelyn jälkeen on alentunut 4–6 prosenttiin. Lämpökäsittelyn myötä puun tasapainokosteus alenee pysyvästi. Käsittelemättömään puuhun verrattuna lämpöpuun tasapainokosteus on noin puolet alhaisempi. 

Alentuneen tasapainokosteuden ansiosta lämpöpuu ei reagoi ilmankosteuden vaihteluihin yhtä voimakkaasti kuin käsittelemätön puu mikä käytännössä tarkoittaa, että lämpöpuun mitta ja muoto säilyvät huomattavasti paremmin.

Ulkoverhouslautojen mittapysyvyys

Lunawood_Ulkoverhouslautojen_mittapysyvyys.png

Lähde: Jari Virta

MYRKYTÖN JA KEMIKAALITONpiktogammi2_140px.png

Lunawood® lämpöpuu on luonnollisin menetelmin valmistettu puumateriaali. Sen valmistusprosessissa käytetään vain lämpöä ja vesihöyryä eikä siihen ole lisätty kemikaaleja. 

Vesihöyry toimii prosessissa suojaavana kaasuna ja estää puuta halkeamasta ja vaurioitumasta käsittelyn aikana. 

PARANTUNUT LÄMMÖNERISTYSKYKYpiktogammi10_140px.png

Testit ovat osoittaneet, että lämpöpuun lämmönjohtavuus vähenee 20-25 prosentilla verrattuna käsittelemättömään havupuuhun. Siksi Lunawood® on erinomainen materiaali mm. ulko-oviin, ulkoverhouksiin, ikkunoihin ja saunoihin. 

LÄMPÖPUU ON PIHKATONTA

Lämpökäsittelyssä pihka poistuu puuaineksesta. Puusta ei kuumissakaan olosuhteissa tihku tahmeaa pihkaa.

LÄMPÖPUU SOVELTUU ALLERGIAPERHEISIIN

Lämpöpuusta poistuu tuotantoprosessissa orgaanisia yhdisteitä ja sisäilmaa heikentävät päästöt ovat tutkimuksen mukaan yli kaksikymmentä kertaa alhaisemmat kuin käsittelemättömällä männyllä.


Raaka-aineet

Parhaat raaka-aineet

Merkittävin käyttämämme raaka-aine on suomalainen, PEFC-sertifioitu puu, joka lajitellaan täsmällisten ja tiukkojen vaatimustemme mukaisesti. Toimitusketjun kokonaishallinta ja tunteminen puun korjuuvaiheesta valmiiseen lopputuotteeseen varmistaa korkean ja tasaisen laadun. Yhteistyössä raaka-ainetoimittajiemme kanssa valitsemme tuotantoomme parhaiten sopivat raaka-ainelaadut. 

Puulajit

Mänty (Pinus Sylvestris)
Pohjoinen mänty on tärkein raaka-aineemme. Käytämme ainoastaan terveoksaista materiaalia, joka takaa parhaan mahdollisen laadun lopputuotteelle. Tästä syystä Lunawood-laadusta on tullut jo käsite. 

Kuusi - Picea Abies
Käyttämämme kuusen ominaisuudet ja laatuvaatimukset ovat hyvin samankaltaisia kuin männyllä. Lunawood valmistaa kuusesta pääasiassa ulkovuorilautaa ja muita ulkoverhoukseen liittyviä tuotteita. Ominaisuuksiltaan kuusi poikkeaa männystä siinä, että sen oksat ovat pienempiä, mutta varsin kovia ja siksi hieman herkempiä rikkoutumaan prosessissa. 

Muut puulajit
Männyn ja kuusen lisäksi monet muut puulajit soveltuvat lämpökäsittelyyn. Jokainen puulaji kuitenkin käyttäytyy eri tavalla lämpökäsittelyprosessissa muuttaen fyysistä muotoaan esimerkiksi vääntymällä ja siksi kaikki puulajit eivät ole soveltuvia.

Lunawoodin tuotevalikoimaan kuuluu oksaton puulaji, lämpökäsitelty radiata mänty. Radiata männystä valmistetaan pääosin oksattomia sisäverhoustuotteita. 


Laatu ja ympäristö

Oy Lunawood Ltd on ja haluaa myös tulevaisuudessa olla yritys, joka asettaa lämpöpuulle laatuvaatimukset myös ympäristöasioissa. Tämän takia laatuketjumme yltää aina raaka-ainelähteeltä kuluttajalle saakka. Ympäristöystävällisyydelle antaa vankan pohjan jo se, että tuotteemme ja niiden jalostus ovat täysin kemikaalivapaita. Vesihöyry ja lämpö oikein käytettyinä riittävät jalostamaan puusta kestävää ja näyttävää rakennusmateriaalia.

Koska lämpöpuu on tosiaan vain pelkkää puuta, on sen kierrättäminen myös vaivatonta. Koska ympäristöasiat ovat tärkeitä meille, olemme hyvin ylpeitä siitä, että meille on myönnetty Pohjoismainen ympäristömerkki - Joutsenmerkki. Joutsenmerkitty Lunawood lämpöpuu on ympäristöystävällinen vaihtoehto kestävään piha- ja  ympäristörakentamiseen. Se ei sisällä raskasmetalleja, torjunta-aineita eikä siitä elinkaaren päätyttyä tule ongelmajätettä.

Laatuketju alkaa metsästä. Raaka-aineen alkuperäketjunhallinta on sertifioitu, eli sen toteutumista arvioi ja valvoo ulkopuolinen riippumaton taho. Osoituksena alkuperäketjunhallinnasta Oy Lunawood Ltd:lle on myönnetty alkuperäketjunhallinnan sertifikaatti Inspecta Oy:n toimesta. Tähän sertifikaattiin perustuen Suomen metsäsertifiointi on myöntänyt Oy Lunawood Ltd:lle PEFC alkuperämerkin käyttöoikeuden. 

Kansainvälinen Lämpöpuuyhdistys valvoo jäsentensä tuotannon laatua. Tämän valvonnan suorittaa Finotrol Oy puolueettomana ulkopuolisena tahona. Todistuksena laatuvaatimusten täyttämisestä Finotrol Oy myöntää sertifikaatin ja tämän perusteella Kansainvälinen Lämpöpuuyhdistys myöntää TMT - laatumerkin käyttöoikeuden. 

Kestävyys on osa laatua. Todistus osaamisestamme on kansainvälinen KOMO-sertifikaatti, jonka Hollantilainen SKH myöntää ja valvoo. KOMO-sertifikaatti on osoitus Lunawood Thermo-D -luokan materiaalien biologisen kestävyysluokan ja tuotannon laatuvaatimusten täyttämisestä.  

Kaikki tuotteemme ovat tehty Suomessa. Siksi olemme ylpeästi myös siitä osoituksena saaneet yrityksellemme Avainlippu -tunnuksen

Valmistamamme Lunawood ulkoverhoustuotteet ovat varmasti laadukkaita, siksi ne ovat myös CE-merkittyjä

Yrityksen oma laatukäsikirja, joka perustuu osin ISO 9001 - laatujärjestelmään, on osa kokonaisvaltaista laadunhallintaamme. Oman laadunvalvonnan tavoitteena on paitsi valvoa tuotteiden ja tuotannon laatua, niin myös kehittää sitä. Haluamme asettaa myös omat laatuvaatimuksemme aina niin, että voimme olla ylpeitä siitä mitä teemme. 

Olennainen laatuketjumme osa on tiivis yhteistyö asiakkaiden ja yhteistyötahojen kanssa. Heiltä saamme jatkuvasti tärkeää palautetta, neuvoja ja ideoita kuinka voimme edelleen kehittää laadukasta kokonaisuuttamme. 


Hyvä tietää lämpöpuusta

Tähän kappaleeseen on koottu joitakin Lunawood®-lämpöpuun käyttöön liittyviä hyödyllisiä neuvoja ja suosituksia. Tietojen on tarkoitus olla avuksi Lunawood®-lämpöpuun monipuolisten ominaisuuksien täysimittaisessa hyödyntämisessä.

KESTÄVYYS 

Lahonkestoluokkaan 2 kuuluvan LunaThermo-D:n odotettu käyttöikä on lahonkestävyyden osalta yli 30 vuotta (BRE). Tämä pätee ulkoverhous- ja terassikäyttöön. Terassimateriaali altistuu kuitenkin kulumiselle ja rasitukselle, minkä vuoksi kohtuullinen odotettavissa oleva käyttöikä on 15–20 vuotta.

TASAPAINOKOSTEUS 

Lunawood®-lämpöpuun tasapainokosteus on lämpökäsittelyn jälkeen noin 5 % (+/- 1 %). Ulkokäytössä (+20 °C, suhteellinen ilmankosteus 65 %) Lunawood® Thermo D -luokan männyn tasapainokosteudeksi asettuu 6,5 % (EN 13183).

KIINNITYS 

KÄSIN 

Lämpökäsittely heikentää puun halkaisulujuutta jonkin verran. Siksi suosittelemme ruuvikiinnitykseen itseporautuvia harvakierteisiä ruuveja tai esiporattuja reikiä halkeamien estämiseksi. Ruuvien tulee olla ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ja soveltua puun kiinnittämiseen. Vasaralla naulattaessa naulat kannattaa lyödä vähintään kahden sentin päähän laudan päästä tai käyttää esiporattuja reikiä. Naulan viimeisen 2–3 mm:n sisäänlyöntiin kannattaa käyttää meistiä. Pontatut lattialaudat kiinnitetään esiporattuihin reikiin urospontin päältä siten, että ruuvi tai ohut naula tulee loivaan (alle 40 asteen) kulmaan. Asennus tehdään aina laudan sydänpuoli ylöspäin.

PAINEILMANAULAIMELLA 

Pientä paineilmanaulainta käyttämällä saadaan erinomainen kiinnitystulos. Iskuvoima on tällöin säädettävä siten, että naulat eivät tunkeudu liian syvälle puuhun.

LIIMAUS 

Lunawood®-lämpöpuuta voi liimata. Liiman kuivumis- ja puristusaika voi kuitenkin olla noin 4–6-kertainen käsittelemättömään puuhun verrattuna. Noudata aina liiman valmistajan antamia ohjeita.

ASENNUS 

TERASSILAUDAT

Terassi tulee rakentaa irti maanpinnasta siten, että ilma pääsee vapaasti kulkemaan terassin alta. Lisäksi lautojen välin tulee jättää vähintään 6 mm:n rako, jotta ilma pääsee kiertämään ja sadevesi haihtuu helposti pois. Viereiseen seinään tulee jättää vähintään 6 mm:n väli ja lautojen päiden väliin 1–2 mm:n liikkumisvara. Lisäohjeita havainnollistavin kuvin Terassin asennusohje Profix2 -piilokiinnitys

ULKOVERHOUSLAUDAT

Ulkoverhouksissa on huolehdittava siitä, että ilma pääsee kiertämään lautojen takana (22–25 mm:n välys). Verhouksen alareunan tulee lisäksi olla vähintään 30 cm:n päässä maanpinnasta. Lisäohjeita havainnollistavin kuvin.  Ulkoverhoukset – teknisiä ohjeita

JYRSINTÄ

Lunawood®-lämpöpuun jyrsintä kannattaa suorittaa hyväkuntoisilla ja terävillä terillä, joilla saavutetaan hyvä lopputulos. Kevyt ja hienojakoinen puru liikkuu puhtaasti poistoputkissa tarttumatta leikkuuteriin. Sahajauheen hienojakoisuuden vuoksi suosittelemme hengityssuojan kayttöä.

HÖYLÄYS 

Lunawood®-lämpöpuuta voi höylätä normaaleilla höyläkoneilla. Höyläys tuottaa erinomaisen pinnanlaadun. Höyläkone kannattaa säätää kovapuiden säätöarvoihin. Jos materiaali on lämpökäsittelyn jäljiltä kupertunutta, syöttörullia on säädettävä siten, etteivät laudat pääse halkeamaan. Lisäohjeita höyläykseen Lunawood ® - Planing Guide

HIONTA 

Lunawood®-lämpöpuuta ei välttämättä tarvitse hioa lainkaan, koska pinnan laatu on höyläyksen ja jyrsinnän jälkeen yleensä erinomainen. Hiottaessa pihkaton Lunawood® pitää hiekkapaperin käyttökuntoisena tavallista pidempään.

SAHAUS 

Lunawood®-lämpöpuun sahaaminen on yhtä helppoa kuin tavallisen puun. Käytössä tulee kuitenkin olla terävä, pienihampainen sirkkeli ja puu pitää syöttää hitaasti.

PINTAKÄSITTELY

ULKOTILOISSA 

Pintavärin säilyvyyttä voidaan parantaa käsittelemällä laudat UV-suoja-ainetta sisältävällä, sävytetyllä/pigmentoidulla puuöljyllä, vahalla, puunsuojalla tai kuultomaalilla. Pintakäsittelyaine levitetään ohueksi kerrokseksi joko ennen asennusta tai heti sen jälkeen. Ylimääräinen aine pyyhitään pois. Kaikissa tapauksissa tulee noudattaa aineen valmistajan antamia ohjeita. Pintakäsittely on syytä uusia tarvittaessa. Uusintakäsittelyn tarve vaihtelee ilmaston, käyttömäärän ja UV-altistumisen mukaan. Maalatun käsittelemättömän puun tyypillinen huoltokäsittelyväli on noin viisi vuotta. Lunawood®-lämpöpuun maalipinnan huoltokäsittelyväli voi olla jopa kolme kertaa tätä pidempi. Käyttämällä ulkoverhouksessa ja terassilaudoituksessa tavallista puuta kestävämpiä materiaaleja voidaan saavuttaa merkittäviä säästöjä, kun otetaan huomioon koko käyttöikä.

SISÄTILOISSA

Sisätiloissa voidaan käyttää normaaleja ja tuttuja pintakäsittelyaineita: maaleja, öljyjä, vahoja ja lakkoja. Parafiiniöljy on todettu parhaaksi pintakäsittelyaineeksi mm. saunatiloissa; se suojaa puun pintaa ja syventää sen tunnelmallista sävyä. Pellavaöljy on ainoa poikkeus jota ei suositella käytettäväksi lämpöpuun käsittelyssä.

LUNAWOOD®-LÄMPÖPUUN KÄYTTÖ ILMAN PINTAKÄSITTELYÄ

Lunawood®-lämpöpuu pitää käsitellä välittömästi asennuksen jälkeen, mikäli haluaa säilyttää puun ruskean sävyn. Se voidaan kuitenkin jättää ilman pintakäsittelyä jolloin puun pinta harmaantuu kauniisti kelonharmaaksi UV-säteiden vaikutuksesta. Kelonharmaa ulkonäkö on tyylikäs, eikä se heikennä millään tavalla puun kestävyyttä tai ominaisuuksia. Puun pinta on vain luonut itselleen ohuen suojakerroksen. Alkuperäinen värisävy voidaan halutessa palauttaa tehopesuliuoksella tai hiomalla, minkä jälkeen puun pinta voidaan pintakäsitellä normaalisti.

TAIVUTUSLUJUUS 

LunaThermo-D-lämpökäsittelyluokan puun taivutuslujuus on hieman heikompi verrattuna käsittelemättömään pohjoismaiseen havupuuhun. Tästä johtuen emme suosittele Lunawood-lämpöpuun käyttöä kantavissa rakenteissa ilman lisätukea tai tapaus-kohtaisia lujuuslaskelmia.

 

Yhteystiedot

Oy Lunawood Ltd
Asemantie 52
FI-74170 IISALMI
Tel. +358 17 770 0200
Fax + 358 17 742 199
Y-tunnus 0606363-5

LÄMPÖKÄSITTELY vaiheittain

lampokasittely_vaiheittain.jpg

KAKSI LÄMPÖKÄSITTELYLUOKKAA

Lunawoodin tuotteet jakautuvat kahteen yleisesti määriteltyyn ThermoWood® -tuoteluokkaan: LunaThermo-S ja LunaThermo-D. Tuoteluokkien välinen ero perustuu modifioinnin käsittelylämpötilaan ja sen vaikutukseen puun ominaisuuksiin.

LUNATHERMO-S
LunaThermo-S (stability) on sävyltään kauniin vaaleanruskea, ja puun mittapysyvyys paranee modifioinnin myötä merkittävästi. Puu lämpökäsitellään miedommissa lämpötiloissa (190 ºC ±3, lahonkestoluokka 3). LunaThermo-S-tuotteet sopivat sisäkäyttöön ja suojattuihin ulkotiloihin, kuten lasitetut parvekkeet.

LUNATHERMO-D
LunaThermo-D (durability) on sävyltään tyylikkään tumman ruskeaa. Puun lahonkestävyys ja mittapysyvyys paranevat lämpökäsittelyssä huomattavasti. LunaThermo-D käsitellään korkeammissa lämpötiloissa (212 ºC, lahonkestoluokka 2), ja tuotteet sopivat sekä ulko- että sisäkäyttöön.

Lisätietoa puun lämpökäsittelystä: Kansainvälinen Lämpöpuuyhdistys www.thermowood.fi 


PEFC_logo_100px.png

PEFC / 02-31-114

PEFC on maailman suurin metsäsertifiointijärjestelmä.Kaksi kolmasosaa maailman sertifioiduista metsistä on sertifioitu PEFC:n vaatimusten mukaisesti. PEFC-sertifiointi osoittaa, että metsiä hoidetaan kestävästi.

www.pefc.fi


joutsen_100px.png

Joutsenmerkitty Lunawood lämpöpuu on ympäristöystävällinen vaihtoehto puurakentamiseen. 
www.ymparistomerkki.fi


 komo_logo_100px.jpg

Kansainvälinen KOMO sertifikaatti on lahonkeston takeena.
http://www.komo.nl/


 tehtysuommadein_sin_100px.jpg

Kaikki tuotteemme on valmistettu Suomessa.
www.avainlippu.fi


 ce_logo_100px.jpg

Lunawood ulkoverhoustuotteiden laadun takeena on CE merkintä.

Document of Perfomance, Pine Cladding
Document of Performance, Spruce Cladding
Document of Performance, Pine Interior Panelling
Document of Performance, Radiata pine Interior Panelling
Document of Performance, Pine Flooring


 twa_logo_100px.png

Kansainvälinen lämpöpuuyhdistys valvoo jäsentensä tuotannon laatua. 
www.thermowood.fi